Snöskottning

Anlita hjälp med snöskottning

Varje år faller snön och oftast händer det i en handvändning. Oavsett hur fint det än må vara så innebär snön för många personer problem. Kanske är du osäker på om ditt tak håller för all snö eller kanske har du inte tiden eller orken att röja undan all snö själv. Att då anlita någon som tar hand om din snöröjning är en enkel lösning på problemet. I Stockholm finns firmor som utför snörelaterade arbeten både för privatpersoner och för företag. Innan du anställer någon är det viktigt att du är säker på att firman du anlitar är seriös. Läs recensioner och hör dig för innan du skriver på något avtal! På den här sidan ger vi dig mer information om vad du ska tänka på och hjälper dig hitta rätt hjälp med snöskottning.

Att tänka på

Både innan och efter du anlitar en firma som hjälper dig med snön så finns det flera saker att tänka på. Innan du tar första kontakten är det bra att veta exakt vad det är du behöver hjälp med. Är det snöröjning från din tomt, takskottning, plogning och sandning av din garageuppfart eller kanske något annat? Att veta det innan du kontaktar ett företag hjälper dem att förstå deras uppdrag och de kan enklare ge dig en uppskattning av priset.

Snöskottning i Stockholm och andra storstäder kan komma att kosta en del. Därför är det en god idé att jämföra flera olika firmor innan du väljer vilken du vill ska hjälpa dig. Be om en buffert och gör ditt val i lugn och ro. Kom ihåg att priset varierar beroende på de förutsättningar som du ger dem, så som storleken på området som ska plogas, hur området ser ut och vad det är som behöver göras. Var också noga med att de firmor som du kontaktar utför just de tjänster som du söker.

ROT-avdraget

Vi är medvetna om att snöröjning kan kosta en del men tack vare ROT-avdraget så betalar blir det billigare. När jobbet är utfört och du får räkningen är det viktigt att storleken på ROT-avdraget är angivet. Om det inte är angivet kan du behöva betala restskatt under det kommande året. Oftast är det inga problem i fakturan, men det är alltid bra att dubbelkolla.

Fastighetsägarens ansvar vid snö och is

Varje år hör man det på nyheterna, på bussen eller från grannen mitt emot: snöraset, de fallande istapparna och någon som halkade omkull på en isfläck och gjorde sig illa. Vems ansvar är det egentligen att se till att ingen och inget kommer till skada? Kan man kräva av sin fastighetsägare att isfläcken utanför porten ska tas bort, att grusa trottoaren utanför grinden eller att ta bort istapparna som hänger från balkongerna? Svaret är ja, det kan man.

Snö och is från tak

Den som äger en fastighet är ansvarig att se till att snö och is från tak inte faller ner och skadar någon eller någons egendom. Om fastighetsägaren anser att det finns en risk för ras är denna även ansvarig att bevaka risken och göra något för att förhindra att skada uppstår. I väntan på att åtgärder ska tas kan avspärrningar sättas upp, men dessa får endast vara tillfälliga och i väntan på att is och snö från tak ska tas bort. Den is och snö som under borttagningen faller ner eller blir liggandes kvar på taket ska tas hand om innan arbetet anses som färdigt. Tänk på att takskottning är ett riskfyllt arbete och därför endast får utföras av auktoriserad personal.

Snöskottning

Fastighetsägaren är även den person som har ansvar för snöskottning. Denna kan ske genom exempelvis plogning följt av sandning eller grusning. Snöskottning inkluderar bland annat att skotta gångbanor och trottoarer som ligger på fastighetens mark. Olika kommuner har dock sina egna regler när det kommer till snöröjning, så det är inte säkert att en sak som gäller i Stockholm gäller i en annan stad. Är du osäker på vad du som fastighetsägare är skyldig till att göra, eller vad du som boende kan kräva av din fastighetsägare, kan du besöka din kommuns hemsida för att få närmare information.

Isbildning från stuprännor och balkong

Även isbildning som kommer från stuprännor är fastighetsägarens skyldighet att göra någonting åt, likaså halkiga gångbanor, trottoarer och trappor. Is från balkong tillhör också fastighetsägarens ansvarsområden då istappar kan falla ner och skada någon eller något. Detta är extra aktuellt när snö och is börjar smälta och ofta faller ner i stora volymer på en gång. Då är det också viktigt att fastighetsägaren ser till att områdets brunnar inte är igenisade. Om de skulle vara så är det något som genast måste lösas så att tövattnet har någonstans att ta vägen och så att en eventuell översvämning förhindras.

Vi vet alla riskerna med snö, isras och halka under vintermånaderna och det är viktigt att vi uppmärksammar dem. Ser du något som behöver åtgärdas bör du snarast kontakta din fastighetsägare så att denna kan ta tag i problemet.